Nov20

Guitar: Hiroshi Shinohara
Piano: Hatsumi Wada
Vocals: Davina Robinson

OPEN/START/CHARGE 未定 (TBD)